Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Wörwag Pharma

Partner v liečbe komplikácií diabetu

Wörwag Pharma je medzinárodne pôsobiaca spoločnosť s hodnotami rodinného podniku, predstavuje 50 rokov odborných znalostí v oblasti biofaktorov a generík. Nadväzujeme na našu povesť ako odborníka na liečbu cukrovky (diabetu) a jej sprievodných komplikácií. Na celom svete čoraz viac ľudí trpí cukrovkou a táto skutočnosť má stále rastúci trend. Prognózy odhadujú, že do roku 2030 bude na ňu trpieť vyše 400 miliónov osôb. Jej príčiny sú jasné: obezita, nedostatok pohybu a zlé stravovacie návyky, ktoré vedú prostredníctvom rezistencie na inzulín k zvyšovaniu hladiny cukru v krvi. Wörwag Pharma ponúka vlastné produkty pre diabetikov so sprievodnými poruchami – od prevencie až po terapiu. Vysoko kvalitné lieky, najnovšie účinné látky a úspešné použitie liekov v moderných terapeutických postupoch v oblasti komplikácií diabetu potvrdzujú, že Wörwag Pharma je odborným partnerom v oblasti vedy a praxe.

Kontakt

Wörwag Pharma Slovensko s.r.o.
Ivánska cesta 30/B
82104 Bratislava

Tel. 00421/2/44 88 99 20
Email: info@worwag.sk, diabetik@worwag.sk
Web: www.woerwagpharma.sk