Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Košice – Human Care s.r.o. , poliklinika Juh, Rastislavova 45

Kontakt

www.diabetolog.com
Human-Care s.r.o. Interná a diabetologická ambulancia
diabetolog@gmail.com