Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Liečba cukrovky

Liečba tabletami

Cieľom liečby cukrovky je

 •  odstránenie prejavov ochorenia
 • zabránenie vzniku akútnych komplikácií
 • zabránenie vzniku chronických komplikácií
 • predĺženie života
 • zlepšenie kvality života.

Cukrovka nie je jednotné ochorenie. Liečba teda vyplýva z toho, o aký typ cukrovky ide. V záujme správnej liečby je dôležité vedieť, či ide o diabetes mellitus 2. typu alebo o diabetes mellitus 1. typu, prípadne iný diabetes, ako je diabetes LADA, tzv. steroidný diabetes, pankreatogénny diabetes alebo o iný typ diabetu.

Základným predpokladom úspešnosti liečby je zmena životného štýlu zahrňujúca diétne opatrenia a zvýšenú fyzickú aktivitu. Významnú úlohu zohráva aj pomoc rodiny a okolia pacienta.

Cukrovka je dlhodobé a postupujúce ochorenie. Rimania mali príslovie: „Non progredi est regredi“ – „Kto nejde dopredu, ide dozadu.“ To platí aj pre liečbu cukrovky. Ak pacient nič nezmení a bude užívať iba tablety, hladina cukru v krvi sa bude postupne zvyšovať. Na zvýšenú hladinu cukru v krvi bude potrebné reagovať zmenou dávky a pridávaním ďalších tabliet alebo inzulínu. Vo väčšine prípadov je v liečbe možná maximálne trojkombinácia tabliet znižujúcich cukor, to však nie je možné u všetkých diabetikov. Ak tablety už nepôsobia, je potrebné doplniť inzulín pomocou inzulínu podávaného v injekčnej forme.

Po určitom čase dochádza k zlyhaniu liečby tabletami. Príznakom je zvyšovanie hladiny cukru v krvi. Väčšinou pacient môže ovplyvniť čas do začatia inzulínovej liečby svojím prístupom k ochoreniu.

Screen Shot 2014-03-06 at 12.08.11

Dodržiavanie liečebných odporúčaní, samokontrola glykémie zabraňujú vzniku komplikácií cukrovky. Pre úspešnú liečbu cukrovky je potrebná veľmi dobrá liečba hneď od začiatku ochorenia. Telo si pamätá hladinu cukru v krvi. Tento jav sa nazýva „efekt glukózovej pamäti“. Pacienti výborne liečení od začiatku ochorenia majú lepšie výsledky liečby než tí, ktorí sa rozhodnú dobre sa liečiť až po tom, ako sa vyskytli komplikácie.

Screen Shot 2014-03-06 at 12.09.24

U diabetikov 1. typu je súčasne s režimovými opatreniami nevyhnutnou požiadavkou inzulínová liečba hneď od začiatku. V súčasnosti pacientov s cukrovkou 1. typu liečime intenzifikovaným inzulínovým režimom, ktorý najlepšie napodobňuje fyziologickú (telu vlastnú) sekréciu inzulínu.

Perorálne antidiabetiká

Perorálne antidiabetiká (skratka PAD, OAD) sú lieky, čo sa používajú iba na liečbu cukrovky 2. typu. U pacientov, u ktorých sa nedarí docieliť optimálnu metabolickú kompenzáciu cukrovky režimovými opatreniami, pristupujeme k liečbe PAD. Pacienti s vyšším rizikom výskytu komplikácií cukrovky sa liečia tabletami hneď od začiatku ochorenia.

Spočiatku volíme jeden druh lieku, pokiaľ nie je efekt dostatočný, môžeme podávať ďalšie lieky v kombinácii. Volíme lieky s rôznym mechanizmom účinku. V žiadnom prípade perorálne antidiabetiká nenahradzujú diétu, fyzickú aktivitu a ostatné režimové opatrenia.

Liečba perorálnymi antidiabetikami nezaručuje ani to, že ide o ľahšiu formu cukrovky, pri ktorej sa nerozvíjajú neskoršie komplikácie.

 • Pri užívaní PAD pacienti nemajú zabúdať na:
 • dodržiavanie diabetickej diéty a primeranej telesnej aktivity,
 • dodržiavanie pravidelnosti v jedle a dávkovaní liekov,
 • snahu o normalizáciu telesnej hmotnosti,
 • pravidelnú konzultáciu svojho zdravotného stavu s diabetológom,
 • samokontrolu glykémie v domácom prostredí, prípadne samokontrolu moču.

Pri liečbe treba mať na pamäti, že ani najlepší liek nezníži hodnotu cukru v krvi, ak pacient nedodržiava diétu a ak sa nepohybuje.

Podľa mechanizmu účinku rozdeľujeme perorálne antidiabetiká do niekoľkých skupín:

 1. Biguanidy. Predstaviteľom je metformín. Lieky sú dostupné pod názvom  Glucophage, Metformin, Normaglyc, Siofor, Stadamet. Znižujú tvorbu glukózy, zvyšujú využitie glukózy svalmi a potláčajú chuť do jedla. Používajú sa ako prvé. Sú základom liečby. Užívajú sa s jedlom, zníži sa tým riziko nežiaducich účinkov. Používajú sa na samostatnú liečbu alebo spolu s inými tabletami alebo s inzulínom. Niekedy sa po nich mení chuť v ústach, vyskytuje sa hnačka alebo zápcha. Tieto nežiaduce účinky je potrebné nahlásiť lekárovi. V tomto prípade Vám vyberie inú liekovú formu alebo iný liek. Liek na cukrovku potrebujete, nečakajte do budúcej kontroly. Pri liečbe metformínom sa do žily nesmie dostať jódová kontrastná látka. Jód je súčasťou liekov, čo sa podávajú do žily pri röntgenovom (RTG) vyšetrení alebo vyšetrení počítačovou tomografiou (CT). Dva dni pred operáciou sa liek vysadzuje. Do liečby sa pridáva, keď pacient začína jesť. Pri zníženej funkcii obličiek sa liek vysadzuje.
 2. Deriváty sulfonylmočoviny. Predstaviteľmi sú gliklazid (Gliklazid, Gliclazid, Diaprel), glibenklamid (Mininil), gliquidon (Glurenorm), glimepirid (Amaryl, Glimepirid, Oltar), glipizid (Minidiab, Glucotrol). Podporujú vylučovanie telu vlastného inzulínu z podžalúdkovej žľazy. Účinne znižujú hladinu cukru v krvi, ale vzniká pri nich riziko hypoglykémie. Glibenklamid sa neodporúča užívať vo veku nad 65 rokov pre riziko hypoglykémie. Lieky sú menej šetrné k B-bunkám, čo po určitom čase môže viesť k postupnému vyčerpaniu ich funkcie. Pri tejto liečbe sa môže zvýšiť hmotnosť, najčastejšie o 2 kg.
 3. Glinidy. Predstaviteľom je repaglinid (NovoNorm). Inzulínové sekretagogá podporujú vylučovanie inzulínu z B-buniek, ovplyvňujú glykémiu najmä po jedle.
 4. Tiazolidíndióny. Predstaviteľom je pioglitazón (Actos). Tieto lieky zlepšujú inzulínovú rezistenciu, zvyšujú citlivosť tkanív na inzulín a znižujú tvorbu glukózy v pečeni, čím dlhodobo zlepšujú hladinu cukru v krvi, a tým aj úpravu cukrovky. Okrem týchto účinkov zlepšujú profil tukov v krvi. Pri užívaní sa musí sledovať prítomnosť krvi v moči. Pri jej objavení sa je potrebné pátrať po príčine. Po lieku sa zvyčajne priberá.
 5. Inhibítory DPP4. Pôsobia tak, že zvyšujú hladinu hormónu tvoriaceho sa v čreve, ktorý pôsobí na B-bunky. Zvlášť citlivým spôsobom zvyšujú hladinu telu vlastného inzulínu. Liečba je veľmi bezpečná, takmer sa nevyskytuje hypoglykémia. Sú dostupné v liekovej forme tabliet aj injekcií. Tabletové lieky sú s liečivami linagliptin (Trajenta), saxagliptin (Onglyza), sitagliptin (Januvia), vildagliptin (Galvus), možné sú tiež ich kombinácie s metformínom (Jentadueto, Janumet, Eucreas). Injekcie sú účinnejšie a navyše spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka a pohyb čriev. Pacienti chudnú, pokles hmotnosti je 4 – 5 kg. Niekedy sa počas liečby vyskytuje pocit na vracanie. Patria sem liečivá exenatid (Byetta), exenatid podávaný raz týždenne (Bydureon) a liraglutid (Victoza).
 6. Inhibítory spätného vychytávania glukózy. Zabraňujú vstrebávaniu cukru  z moču. Očakáva sa pri nich okrem úpravy cukrovky aj chudnutie. Nie sú zatiaľ dostupné.

Screen Shot 2014-03-06 at 12.10.20


Laboratórne výsledky pri diabetologickom vyšetrení

Glykémia je hladina cukru v krvi. Stanovuje sa zo vzorky venóznej (žilovej) alebo kapilárnej krvi (napr. z končeka prsta) v laboratóriu alebo glukomerom. Medzi oboma vyšetreniami môžu byť rozdiely aj 1 mmol/l. Pri meraní glykémie glukomerom môže byť odchýlka medzi meraniami 20 %.

Glykémia sa stanovuje ráno nalačno alebo v rôznom časovom odstupe po požití jedla, obvykle 90 až 120 minút po jedle.

Pre zmenu liečby sa lekár rozhoduje zvyčajne až po nameraní viacerých (3 a viac) zvýšených hodnôt cukru. Liečba sa upravuje aj pri nízkych hodnotách hladiny cukru, pri príznakoch a pocitoch hypoglykémie.

Glykémia nalačno nám ukazuje hodnoty cukru v krvi po 8-hodinovom období bez príjmu potravy. Pri liečenej cukrovke

 • mala by byť nižšia ako 6 mmol/l,
 • hodnoty glykémie nalačno medzi 6 až 7 mmol/l sú uspokojivé,
 • hodnoty nad 8 mmol/l považujeme za neuspokojivé a vyžadujú si zmenu liečby.

Glykémia po jedle, tzv. postprandiálna glykémia (PPG), nám ukazuje, ako sa organizmus diabetika vyrovnal s príjmom jedla:

 • hodnota by mala byť nižšia ako 7,5 mmol/l,
 • hodnoty medzi 7,5 a 9,0 mmol/l sú uspokojivé,
 • hodnoty nad 9,0 mmol/l sú neuspokojivé.

Hodnoty, ktoré pacient nameria v celodennom glykemickom profile, by sa teda mali pohybovať ideálne medzi 4 až 9 mmol/l, bližšie ku 4 mmol/l pred veľkým jedlom (raňajky, obed, večera) a bližšie k 6 mml/l 90 minút po jedle.

Hodnoty medzi 4 až 9 mmol/l v priebehu celých 24 hodín chránia pacienta pred vznikom diabetických komplikácií.

Glykemický profil je stanovenie viacerých meraní glykémie v priebehu dňa.

Veľký glykemický profil (8-bodový profil) je meranie glykémie nalačno, 2 hodiny po raňajkách, pred obedom, 2 hodiny po obede, pred večerou, 2 hodiny po večeri, pred spaním a o 3.00 hod.

Z praktických dôvodov si veľa ráz vystačíme so 4-bodovým glykemickým profilom nalačno, 2 hodiny po raňajkách, 2 hodiny po obede, 2 hodiny po večeri.

Glykozúria je vylučovanie cukru močom. Hranica glykémie, pri ktorej sa začína cukor vylučovať do moču, je od 10 mmol/l.

V tehotenstve je glykozúria nižšia, v pokročilom veku vyššia. Pri dobre liečenej cukrovke sa cukor v moči nevyskytuje. Cukor v moči si môže pacient merať aj sám pomocou testovacích prúžkov.

Zvýšené množstvo cukru v moči svedčí o nedostatočnom liečení ochorenia. Jednorazová prítomnosť cukru v moči 3 – 5 hodín po jedle svedčí o diétnej chybe alebo príjme neprimerane veľkého množstva jedla. V súčasnosti sa uprednostňuje meranie glykémie pomocou glukomera.

Acetón v moči (acetonúria)

Acetón sa za normálnych okolností v moči nenachádza. Jeho prítomnosť svedčí o blížiacej sa alebo o veľmi vážnej akútnej komplikácii cukrovky. Jeho meranie má význam hlavne u diabetikov 1. typu, u ktorých sa vyskytuje v období neuspokojivej kompenzácie alebo ketoacidózy. Vyšetrenie sa odporúča v prípadoch, keď hladina glykémie meraná ambulantne alebo glukomerom presiahne hodnoty 15 mmol/l. Meria sa v moči pomocou špeciálnych prúžkov, podobných ako na meranie glykozúrie. Pozitívny nález acetónu je signálom na rýchle vyhľadanie lekárskej pomoci, najlepšie v diabetologickej ambulancii. Acetón v moči môže byť prítomný v menšom alebo väčšom množstve aj pri dlhotrvajúcom hladovaní alebo vracaní.

Glykovaný (glykozylovaný hemoglobín), tiež HbA1c, nám ukazuje, koľko glukózy sa v uplynulom období 8 – 12 týždňov naviazalo na farbivo červených krviniek – hemoglobín.

Je obrazom priemerných hodnôt glykémie za celé uplynulé obdobie – minimálne mesiac, teda je obrazom kompenzovanosti diabetu. Ak hodnoty glykémie veľmi kolíšu alebo ak máva pacient stavy hypoglykémie, výsledok je skreslený. Vyšetrenie môže spraviť iba špecialista-diabetológ.

Vyšetrenie prebieha jedine pri návšteve diabetologickej ambulancie alebo v zdravotníckom zariadení.

Cieľové hodnoty HbA1c sa stanovujú individuálne. Pri hodnotách nad 7,0 % sa zvyčajne uvažuje o zmene liečby. Pacientom sa odporúča, aby si spočítali, aké dlhé obdobie počas ochorenia mali hodnotu HbA1c pod 7 a aké dlhé obdobie to bolo nad uvedenou hodnotou. Od hodnoty 7 sa vyvíja poškodenie organizmu.

Z lipidových ukazovateľov (krvné tuky) sa vyšetruje hladina celkového, LDL-HDL-cholesterolu a hladina triacylglycerolov

Celkový cholesterol a LDL-cholesterol nám ukazujú mieru rizika aterosklerotických komplikácií (t. j. komplikácií z dôvodu tzv. kôrnatenia tepien), ktoré sú príčinou úmrtí u viac než 60 % pacientov s diabetom 2. typu.

Ide najmä o infarkt srdcového svalu, mozgovú príhodu a uzáver tepien dolných končatín aterosklerotickým procesom.

 • Hodnoty celkového cholesterolu by mali byť pod 4,5 mmol/l, hodnoty LDL-cholesterolu by mali byť pod 2,2 mmol/l
 • hodnoty HDL-cholesterolu (tzv. „dobrého, ochranného cholesterolu“), by nemali klesnúť pod 1,2 mmol/l
 • hodnoty triacylglycerolov by mali byť nižšie než 1,7 mmol/l.  

Hodnoty lipidov sa stanovujú v diabetologickej ambulancii hneď po zistení ochorenia, najmenej raz za rok alebo podľa potreby častejšie, hlavne pri zvýšenej hladine lipidov.

Zníženie celkového plazmatického cholesterolu o 10 % sa následne spája s 25 % redukciou výskytu koronárnej choroby srdca po piatich rokoch a pokles koncentrácie LDL-cholesterolu o 1 mmol/l sprevádza menší výskyt koronárnych príhod o 20 %. Každé zvýšenie HDL o 0,02 mmol/l znižuje úmrtnosť o 2 – 3 %, zvýšenie triacylglycerolov o 1 mmol/l zhoršuje relatívne riziko na 1,32, teda o 30 %.

Kreatinín je vedľajším produktom svalového energetického metabolizmu. Čistí sa obličkami. Stanovenie kreatinínu v moči má význam pri posudzovaní glomerulovej filtrácie a sledovaní priebehu obličkových ochorení. Glomerulárna filtrácia, teda filtrácia plazmy (krvi) obličkami, sa stanovuje výpočtom. V súčasnosti sa používa výpočet MDRD (Modification of Diet in Renal Disease). Do úvahy sa berie pohlavie,  kreatinín, rasa, telesná hmotnosť a výška.

Albuminúria je prítomnosť bielkoviny albumínu v moči, ktorý sa za normálnych okolností v moči nenachádza. Je to veľmi malá bielkovina. Ak je odpad albumínu do moču menej než 30 mg/deň, nepoukazujte to na žiadne ochorenie. O proteinúrii hovoríme vtedy, ak je odpad albumínu do moču väčší než 300 mg/deň, o mikroalbuminúrii hovoríme, ak je odpad 30 – 300 mg/deň. U pacientov, u ktorých sa vyvíja diabetická nefropatia, stúpa vylučovanie albumínu do moču v pásme mikroalbuminúrie. Mikroalbuminúria je aj ukazovateľ generalizovanej cievnej choroby a často sa spája s cievnymi príhodami a ochorením srdca. Závažnosť poškodenia obličiek sa stanovuje pomerom albumín/kreatinín. U mužov je norma do 2,5 mg/mmol, u žien do 3,5 mg/mmol. Na vyšetrenie nie je potrebné moč zbierať, stačí vzorka prvého alebo druhého ranného moču.

TSH – tyreostimulujúci hormón. Uvoľňovanie hormónu riadiaceho činnosť štítnej žľazy, TSH, má nadradené centrum v mozgu. TSH priamo ovplyvňuje tvorbu hormónu štítnej žľazy. Stanovenie TSH slúži ako vstupné vyšetrenie, ktorým sa zisťuje ochorenie štítnej žľazy. Aj veľmi malé zmeny v koncentrácii hormónu štítnej žľazy spôsobujú významné zmeny v hladine TSH, preto je TSH veľmi citlivým parametrom. Často sa vyšetruje aj pri poruchách metabolizmu tukov.

Parameter

Kompenzácia

výborná

uspokojivá

neuspokojivá

glykémia (mmol/l)
nalačno

4,0 – 6,0

6,0 – 7,0

> 7,0

po 1,5 – 2 hod. po jedle

5,0 – 7,5

7,5 – 9,0

>  9,0

HbA1c (% DCCT) < 6,5

6,5 – 7,5

> 7,5

cholesterol (mmol/l) < 4,5

4,5 – 5,0

> 5,0

LDL-cholesterol < 2,2

2,2 – 3,0

> 3,0

HDL-cholesterol > 1,2

0,9 – 1,2

< 0,9

krvný tlak (mmHg)
systolický

< 130

130 – 140

> 140

index telesnej hmotnosti (BMI)

21 – 25

25 – 27

> 27

mikroalbuminúria
mg/deň

< 30

30 – 00

> 300

 albumín/kreatinín

< 2,5 muži

< 3,5 ženy

2,5 – 35 muži

3,5-35   ženy

> 35

Zdroj: Mokáň, M., Martinka, E., Galajda, P.: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Martin 2008.


Samokontrola glykémie alebo selfmonitoring

Glykémia (koncentrácia cukru v krvi)

Jedným z hlavných cieľov liečby cukrovky je dosiahnuť a udržiavať glykémiu čo najbližšie k normálnym hodnotám v priebehu celého dňa. Kritériá pre tieto ciele sa v ostatných rokoch stále sprísňujú. Pre prognózu pacienta a výskyt komplikácií cukrovky v budúcnosti je veľmi dôležitých prvých 10 rokov liečby. Telo si pamätá, či pacient dodržiaval liečebný režim. Tento jav sa nazýva „glukózová pamäť“. Optimálne hodnoty cukru v krvi spomaľujú zmeny na cievach.

Samokontrola glykémie Vám veľmi pomôže najmä na začiatku ochorenia. Pomocou meraní zistíte, ako jednotlivé typy potravín ovplyvňujú hodnoty cukru v krvi. Budete si vedieť upravovať dávku inzulínu, a tak sa naučíte primerane reagovať na zistené hodnoty.

Súčasná situácia v dostupnosti pomôcok na meranie inzulínu:

1. Glukomer

Zo zdravotného poistenia je hradený glukomer iba pacientom liečeným inzulínom.

Pacienti liečení tabletami si musia glukomer zakúpiť. Ceny glukomerov sa pohybujú od 20 do 40 €. Pre pacientov s poruchou zraku je dostupný glukomer s hlasovým výstupom.

2. Prúžky

Predpis prúžkov sa riadi opatrením Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa určuje maximálny počet prúžkov, ktoré môže predpísať diabetológ pacientovi. Prúžky si treba dať predpísať v termíne, ktorý Vám určí diabetológ. Nedajú sa predpísať za minulé obdobie. Predpis prúžkov je viazaný na špecialistu, diabetológa. Poukaz platí 1 mesiac.

Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomeromVysvetlivky:Konvenčný režim – podávanie inzulínu raz až dvakrát denne

Intenzifikovaný režim – podávanie inzulínu tri- a viackrát denne

Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom pre:diabetikov liečených intenzifikovaným inzulínovým režimom 75 kusov za mesiac
do 18 rokov veku, 100 kusov za mesiac
nezaopatrené osoby do 25. roku veku, 100 kusov za mesiac
gravidné ženy 100 kusov za mesiac
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom pre:
diabetikov liečených konvenčným inzulínovým režimom,
50 kusov za dva mesiace
perorálnymi antidiabetikami, inkretínovými injekčnými mimetikami a diétou 50 kusov za štyri mesiace

Platnosť limitov si treba overiť nawww.health.gov.sk

Ako správne zaobchádzať s prúžkami?

Pred prvým použitím glukomera požiadajte zdravotnú sestru, diabetológa alebo lekárnika, aby Vás poučil, ako správne zaobchádzať s glukomerom a prúžkami.

V súčasnosti sa glukomery zapínajú vložením prúžka do otvoru na to určeného. Glukomer zaznamená čas merania krvi. Niektoré druhy glukomerov majú aplikáciu na internete, ktorá Vám pomôže spracovať namerané hodnoty cukru v krvi. Glukomer noste so sebou na kontroly ku svojmu diabetológovi. Na základe výsledkov z vyšetrenia krvi a výsledkov zo samokontroly Vám lekár upraví liečbu tak, aby ste dosiahli stanovený cieľ úpravy cukrovky.

Správny manažment prúžkov

Na začiatku meraní je potrebné si uvedomiť, na aké množstvo prúžkov máte nárok zo zdravotného poistenia. Predpísaný počet prúžkov si plánovito rozložte na celé obdobie.

Ak si chcete merať glykémiu častejšie, ako sú súčasné možnosti, prúžky si môžete zakúpiť aj bez poukazu. Cena 50 prúžkov je približne 14,50 €. Aj prúžky majú dobu použiteľnosti. Pozrite si ju. Pri niektorých typoch glukomerov je potrebné s novým balením prúžkov vymeniť čip alebo nastaviť kód balenia prúžkov.

Na začiatku ochorenia je vhodné zistiť, ako sa mení glykémia v závislosti od prijatej potravy a telesnej aktivity.

Glykemický profil je stanovenie viacerých meraní glykémie v priebehu dňa.

Veľký glykemický profil (8-bodový) je meranie glykémie nalačno, 2 hodiny po raňajkách, pred obedom, 2 hodiny po obede, pred večerou, 2 hodiny po večeri, pred spaním a o 3.00 hod.

Z praktických dôvodov si veľa ráz vystačíme so 4-bodovým glykemickým profilom nalačno, 2 hodiny po raňajkách, 2 hodiny po obede, 2 hodiny po večeri.

Diabetik s diétou alebo liečený tabletami si meria glykémiu menej často, zvyčajne  mu stačia 2 merania za týždeň.

Pacient liečený intenzifikovanou terapiou si meria glykémiu častejšie, najmä na začiatku ochorenia. V prvej fáze sa na základe nameraných hodnôt upravujú  dávky inzulínu. Prvý mesiac si pacient zvyčajne meria minimálne 4-bodový profil každý deň, bude teda potrebovať približne 120 prúžkov. Na 2 mesiace má pacient   nárok na 150 prúžkov a 10 má ešte v súprave glukomera, teda na prvý mesiac je dostatočne vybavený. Potom nasleduje fáza stabilizácie. Počas nej by pacient mal naplno uplatniť odporúčané zmeny v stravovaní, životospráve a pohybe. Už v tomto období sa prejaví úsilie z minulého obdobia. Pri normalizácii glykémie a poklese telesnej hmotnosti sa môžu dávky inzulínu znižovať.

V období od 2. mesiaca ochorenia zvyčajne býva potreba prúžkov menšia. Odporúča sa meranie glykémie v 4-bodovom profile minimálne 2 dni po sebe a meranie glykémie pri nezvyčajnej životnej situácii, po novom jedle. Potrebný počet prúžkov je 32, teda za 2 mesiace spolu 152 prúžkov. Potrebu na 3. mesiac si zabezpečíte predpisom prúžkov, na ktoré máte nárok.

Pri chorobe sa stav cukrovky rozkolíše. Na chorobu treba reagovať zvyčajne zvýšením dávky inzulínu, čo si vyžaduje zvýšený počet meraní.

Na odber z prsta sa môže okrem jednorazovej ihly alebo lancety použiť aj autolanceta – mechanická ihla s nastaviteľnou hĺbkou vpichu, vďaka ktorej je vpich prakticky nebolestivý; získava sa ňou dostatočne veľká kvapka krvi. Vzhľadom na krvou prenosné ochorenia pri meraní glykémie inej osobe vždy lancetu vymeňte.  Takisto aj lancety sú hradené zo zdravotného poistenia.

Lancety do lancetových pIer pre intenzifikovaný režim 200 kusov za rok
pre konvenčný režim 100 kusov za rok
pre diabetikov liečených perorálnymi antidiabetikami a diétou 100 kusov za rok

Nastavenie glukomera

Glukomer musí byť nastavený na správne jednotky merania. Na Slovensku je bežne používanou jednotkou glykémie mmol/l. Ak pochádzate z krajiny, kde sa používa jednotka mg/dl, prevod sa robí nasledujúcim spôsobom:

Vzorec pre výpočet mg/dl z mmol/l je: mg/dl = 18 × mmol/l

Vzorec pre výpočet mmol/l z mg/dl je: mmol/l = mg/dl/18.

Skontrolujte, či kód nastavený na glukomere zodpovedá kódu na testovacích prúžkoch.

Ak sa chcete presvedčiť, či glukomer aj testovacie prúžky správne „spolupracujú“, môžete urobiť test s kontrolným roztokom.

Uchovávajte prúžky v originálnom balení na suchom mieste a nikdy ich nedávajte do chladničky ani mrazničky.

Pred odberom krvi si umyte ruky mydlom a dobre ich osušte.

Pred odberom nikdy nepoužívajte dezinfekciu. Môže ovplyvniť presnosť merania.

Dbajte na to, aby ste testovacie prúžky spotrebovali do dátumu exspirácie – dátumu spotreby uvedeného na obale. Nikdy nepoužívajte prúžky po tomto dátume, môžu zapríčiniť nepresnosť výsledkov!

Porovnanie výsledkov nameraných glumerom a v laboratóriu

Ak si chcete skontrolovať presnosť glukomera, jedinou možnosťou je porovnať výsledky na glukomere s výsledkom v laboratóriu. Vykonajte test s kontrolným roztokom, aby ste si overili, či prístroj funguje správne. Je dobré aspoň 8 hodín pred porovnávacím meraním nejesť. Glukomer zoberte so sebou do ambulancie na odber.  Dbajte na to, aby vzorky z obidvoch testov (test s glukomerom a laboratórny test) boli odobrané do 5 minút a následne zmerané do 30 minút. Používajte iba čerstvú kapilárnu krv, kvapku krvi odoberte vždy z iného prsta. Presvedčte sa, či laboratórny prístroj je kalibrovaný na obsah glukózy v krvnej plazme. Ak je prístroj kalibrovaný nie na krvnú plazmu, ale na tzv. plnú krv, budú výsledky na glukomere približne o 12 % vyššie. Pri dodržaní odporúčaného postupu by sa výsledky nemali líšiť viac ako 20 %.

Glukomery podávajú rýchle a spoľahlivé výsledky a môžete sa na ne spoľahnúť.

Glukózový senzor

Ak chcete zistiť, aké máte hodnoty glykémie počas dlhšieho obdobia, napríklad počas 7 dní, je možné použiť glukózový senzor. Je určený na 24-hodinové nepretržité monitorovanie glykémie. Desiatky pravidelných meraní počas dňa, ktoré pacient nevníma, nahrádzajú doterajšie bolestivé vpichy do prsta.

Glukózový senzor na nepretržité meranie hodnôt glykémie – tzv. systém CGMS (Continuous Glucose Monitoring System) je nový progresívny nástroj na efektívny manažment diabetu. Trendové grafy získané jeho pomocou pomáhajú pacientovi operatívne reagovať na tendenciu zmien hodnôt glykémie nepretržite počas celých 24 hodín s niekoľkodňovou periódou; po jej uplynutí je potrebná výmena senzora. Systém CGM dokáže diabetika, resp. jeho okolie, hlasným varovným signálom upozorniť na rýchly pokles hladiny glykémie. Tým dáva pacientovi čas na riešenie situácie a umožňuje predísť vzniku akútnej ťažkej hypoglykémie spojenej s bezvedomím. Pacientom používajúcim inzulínové pumpy komunikácia pumpy s glukózovým senzorom dáva možnosť oveľa efektívnejšie nastavovať bazálne dávky inzulínu a zároveň im poskytuje jednoduchšiu voľbu tzv. bolusovej schémy, podľa ktorej je v pumpe definované časové rozloženie bolusovej dávky inzulínu. Pri spojení glukózového senzora s inzulínovou pumpou, vybavenou komunikáciou so senzorom, dokáže pumpa pri prudkom poklese glykémie zastaviť aplikáciu inzulínovej dávky na určitú dobu, čím poskytne organizmu diabetika, ktorému hrozí vznik ťažkej hypoglykémie, čas na autoregulačnú reakcu. Tým sa zabráni vzniku hroziacej hypoglykémie.

Glukózové senzory sú hradené iba vo výnimočných situáciách. Náklady na 7-dňové meranie pre pacienta sú približne 45 €.

GLUKÓZOVÝ  SENZOR senzor na kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy z intersticiálnej tekutiny 4 ks počas gravidity diabetičky s DM 1. typu
 4 ks za rok deti vo veku do 15 rokov s DM 1. typu, ktoré používajú inzulínovú pumpu, nie sú dostatočne metabolicky kompenzované a majú HbA1c viac ako 8 % (podľa metodiky DCCT), alebo deti s opakovanými stavmi závažnej hypoglykémie 

Glykozúria (cukor v moči)

Diabetici 2. typu, ktorým poisťovne nehradia glukomer (pacienti s diétou a perorálnymi antidiabetikami, skratka PAD), si môžu doma sami sledovať hladinu cukru v moči. Ide o jednoduché vyšetrenie pomocou testovacieho prúžka určeného na vyšetrenie cukru, prípadne aj ketolátok (acetónu) v moči. Správne liečený diabetik má mať moč na prítomnosť cukru i acetónu negatívny.

Pozitívny nález cukru v moči svedčí o vysokej hladine krvného cukru – vyššej ako 10,0 mmol/l. Pri nízkej, normálnej alebo aj mierne zvýšenej glykémii cukor v moči nezistíme.

Trvalý nález cukru v moči je potrebné vždy konzultovať s lekárom-diabetológom. Aj keď sledovanie hladiny cukru v moči je orientačné, má význam aj z hľadiska motivácie pacienta na lepšie dodržiavanie režimových opatrení a je vhodné najmä pre starších pacientov s cukrovkou 2. typu.

 

Testovacie prúžky na testovanie moča Testovacie prúžky na stanovenie glukózy
intenzifikovaný režim dospelých 50 ks na mesiac za mesiac
intenzifikovaný režim  u detí do 18. rokov veku a nezaopatrených  osôb do 25 rokov veku 50 ks na mesiac za mesiac
konvenčný režim 50 ks za dva mesiace
perorálnymi antidiabetikami a diétou 50 kusov za tri mesiace
Testovacie prúžky na stanovenie ketolátok   
intenzifikovaný režim dospelých 50 ks na mesiac za mesiac
intenzifikovaný režim  u detí do 18 rokov veku a nezaopatrených  osôb do 25 rokov veku 50 ks na mesiac za mesiac
konvenčný režim 50 ks za dva mesiace
perorálnymi antidiabetikami a diétou 50 kusov za tri mesiace
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy a iných látok  
intenzifikovaný režim dospelých 50 ks na mesiac za mesiac
intenzifikovaný režim  u detí do 18  rokov veku a nezaopatrených  osôb do 25 rokov veku 50 ks na mesiac za mesiac
konvenčný režim 50 ks za dva mesiace
perorálnymi antidiabetikami a diétou 50 kusov za tri mesiace


Vitamíny a minerálne látky u diabetikov

Vitamíny  a minerálne látky  v našom tele zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v metabolických procesoch. Sú potrebné v malých množstvách. Ako súčasť rozličných enzýmov  sa zúčastňujú na  chemickej premene látok. Aj veľmi mierny nedostatok vitamínov a minerálnych látok vedie k závažným klinickým stavom a ochoreniam.  Správna a vyvážená výživa zabezpečuje dostatok všetkých potrebných látok. Avšak pri niektorých stavoch a ochoreniach je ich v organizme nedostatok a  je potrebné dodať chýbajúce   vitamíny a minerály.

Cukrovka je ochorenie,  pri ktorom je zvýšený oxidačný stres.  Oxidačný stres je nerovnováha medzi tvorbou reaktívnych molekúl, ktoré poškodzujú organizmus,  a ich zneškodňovaním. Voľné radikály sú látky veľmi ľahko reagujúce s inými látkami a molekulami. Ľahko vznikne poškodenie  normálnej funkcie a začne sa rozvíjať  ochorenie.  Za vznik oxidačného stresu sú zodpovedné reaktívne kyslíkové častice (ROS), ktorými sú napr. superoxid, peroxid vodíka, hydroxylové radikály. Tieto látky sú produktom normálneho bunkového metabolizmu v každom živom organizme, ktorý získava energiu oxidáciou. Vznik oxidačného stresu je preto výsledkom porušenia rovnováhy na rôznych úrovniach v bunke. Z tohto dôvodu sa v bunke produkujú enzýmy, ktoré sú zodpovedné za detoxikáciu bunky od ROS a boj s oxidačným stresom. Antioxidačné látky teda plnia obrannú funkciu.  K nízkomolekulovým  látkam, ktoré ochraňujú organizmus patrí  kyselina askorbová – vitamín C,  kyselina lipoová, tokoferoly vitamín E a aj iné látky.

Odborné spoločnosti ako The American Diabetes Association (ADA) a the American Dietetic Association   zastávajú názor, že zdravý  jedinci a jedinci s malým rizikom nutričných deficitov  získavajú dostatok mikronutrientov z potravy. Sú však skupiny ľudí so zvýšeným rizikom nedostatku. K nim patria  pacienti  držiaci  nízkokalorické diéty, pacienti s vekom nad 65 rokov, striktní vegetariáni a iné špeciálne skupiny pacientov, kde patria aj diabetici, môžu mať  prospech s užívania vitamínových a minerálnych doplnkov.  V súčasnosti sú publikované  štúdie   z bežnej klinickej praxe, ktoré dokazujú spojitosť medzi diétnym a doplnkovým príjmom vitamínom a  antioxidantov a pozitívnymi vplyvmi na liečbu niektorých špecifických komplikácií diabetu ako napríklad  diabetickej polyneuropatie a diskutuje sa o vplyve na kardiovaskulárne ochorenia.

Význam a úloha jednotlivých vitamínov a minerálnych látok

Chróm. Prítomnosť trojmocného chrómu (Cr+3)  sa vyžaduje na udržanie normálneho glukózového metabolizmu.  V experimentálnych štúdiách pri  chýbaní chrómu sa vyvinula porucha metabolizmu glukózy, ktorá sa však dala zvrátiť pridaním chrómu do potravy.   Chróm sa zúčastňuje nielen v procesoch  spojených s kontrolou hladiny cukru v krvi, ale aj pri metabolizme lipidov (tukov), znižovaní telesnej hmotnosti a  hustoty kostí.  Normálne množstvo  chrómu je 25 μg pre ženy a  35 μg pre mužov. Rizikové faktory, ktoré poukazujú nato, že pacientovi môže chýbať chróm sú hyperglykémia, glykozúria, príjem nízkokalorickej diéty  a vyšší vek. Ďalšie situácie, kde môže byť nedostatok chrómu je   tehotnosť a dojčenie, stres, infekcia a trauma a dlhodobé chronické cvičenie. Chróm  zvyšuje a zosilňuje pôsobenie inzulínu. Pre správne vstrebávanie je  vhodný pomer zinku a chrómu, ale aj odstup od užitia aspirínu, železa.

Zinok. Je druhým najviac zastúpeným stopovým prvkom v ľudskom tele. Pre svoje funkcie patrí medzi najvýznamnejšie. V súčasnosti je ho v strave nedostatok, lebo  priemyselne pripravované potraviny ho  obsahujú len vo veľmi malom množstve.  V tele sa nevytvárajú veľké zásoby a preto je ich potrebné neustále dopĺňať. Najviac sú jeho nedostatkom postihnuté deti, mládež, diabetici a tehotné ženy. Zinok je potrebný pre svalovú prácu a veľké množstvo sa ho stráca potením. Príznaky nedostatku sú spomalený rast, nepravidelná menštruácia, zníženie imunity a náchylnosť k infekciám, znížená kvalita pokožky a dlhšie hojenie rán, zhoršenie videnia, artérioskleróza a poruchy sexuálnych funkcií. Pri nedostatku sa objavujú na nechtoch biele škvrny. Jeho odporúčaná denná dávka je asi 15 mg. Je predpokladom pre zvýšenú tvorbu testosterónu  a je nevyhnutný k syntéze bielkovín a k rastu svalovej hmoty. Podporuje hojenie rán a delenie buniek a priaznivo ovplyvňuje organizmus pri kožných ochoreniach.  Podporuje správnu funkciu inzulínu a  znižuje hladinu cholesterolu v krvi.  Chráni pred infekciami. Pomáha aj  pri psychických problémoch ako je depresia.

Vitamin E. Vitamín je rozpustný v tukoch.  Jeho hlavná funkcie je antioxidačné pôsobenie. Predpokladá sa, že práve voľné radikály sú príčinou kardiovaskulárnych ochorení,  nádorových ochorení, ovplyvňuje životnosť buniek.  Nízke hladiny vitamínu E sa spájajú s cukrovkou. Práve pacienti s cukrovkou majú znížené hladiny antioxidačných látok a zároveň  majú aj ich zvýšenú potrebu. Nedostatočná kontrola cukrovky – hyperglykémia sa spája so zvýšenou tvorbou markerov oxidatívneho stresu.  Vitamín E neutralizuje voľné kyslíkové radikály vznikajúce počas normálnych procesov v bunke, ochraňuje bunkové membrány a zohráva úlohu aj metabolizme tukov ovplyvnením  lipoproteínu LDL. Predpokladá sa, že môže pôsobiť ako ochrana pred poškodením obličiek, nervov a ako prevencia srdcovocievnych ochorení   tak, že zabraňuje zmenám bielkovín, pri ktorých sa na bielkoviny viaže  glukóza  (glykácii), oxidácii  tukov a zabraňuje zhlukovaniu a zrážaniu  krvných doštičiek.  Dávka vitamínu E  do 400 IU  sa považuje za bezpečnú, nemala by sa však prekročiť dávka  >800 IU.

Vitamíny skupiny B. Hyperhomocysteinémia sa spája s koronárnou chorobou srdca, ochoreniami ciev mozgu ako aj ochoreniami ciev.  Je považovaná za samostatný  rizikový faktor. Pri jej prítomnosti sa riziko zvyšuje  dvojnásobne.  Na každých  5 μmol/l vzostupu  sa zvyšuje  riziko úmrtia o  17% u nediabetikov a 60% u diabetikov. Dostatočné hladiny  vitamínu pyridoxínu (vitamín B6), kobalamínu (vitamínn B12), a kyseliny listovej sú nevyhnuté  pre správny metabolizmus homocysteínu.  Nedostatok kyseliny listovej je najčastejší u diabetikov pri liečby liekmi obsahujúcimi účinnú látku metformín, ďalej  pri liekoch používaných na liečbu epilepsie ale aj na liečbu silnej bolesti, u tehotných, dojčiacich u alkoholikov a u pacientov po chirurgických zákrokoch v tráviacom trakte. Odporúčaná denná dávka kyseliny listovej je 400 μg/deň u dospelých a  600 μg  na deň počas tehotenstva. Vitamíny B-komplexu majú priaznivé účinky na zápalové a degeneratívne ochorenia nervov a pohybového systému. Používajú sa nielen ako náhrada pri nedostatku vitamínov v organizme, ale pri vysokom dávkovaní majú ďalšie farmakologické vlastnosti, ktorými sa vysvetľujú analgetické, antineuralgické a regeneratívne účinky. Lederman a Wiedey (1989) pozorovali v placebom kontrolovanej dvojito zaslepenej štúdii účinnosť kombinovaného lieku s obsahom benfotiamínu, vitamínu B6 a B12 (milgamma® N cps), ktorý sa podával pacientom s  diabetickou polyneuropatiou, ktorá sa prejavovala ako pálenie dolných končatín. Počas liečby nastalo významné zlepšenie bolestivých pocitov a porúch citlivosti. Strache a kol. (1996) pozoroval v placebom kontrolovanej dvojito zaslepenej štúdii významné zlepšenie vodivosti nervových vlákien počas podávania kombinovaného lieku obsahujúceho benfotiamín, vitamín B6 a vitamín B12 v liečbe diabetickej polyneuropatie. Aj dlhodobé sledovania 9 mesiacov po ukončení štúdie potvrdili priaznivý účinok. Vitamín B6 sa zúčastňuje na odbúravaní bielkovín, tukov a cukrov. Jeho účinok na nervové tkanivo sa môže využiť k zníženiu zápalových prejavov na nervových vláknach. Vitamín B12 je nenahraditeľný pre látkovú výmenu buniek, pre tvorbu krviniek a funkciu nervového systému. Pôsobí ako katalyzátor pri biologickej tvorbe nukleových kyselín ako stavebnej jednotky nových bunkových jadier. Vysoké dávky vitamínov skupiny B majú protibolestivé  a antialergické vlastnosti a podporujú prietok krvi.

Vitamín B1. Nervové bunky získavajú energiu najmä odbúravaním glukózy. Preto  pre správnu funkciu nervov  je nevyhnutné dostatočné zásobovanie vitamínom B1.  Pri zvýšenej hladine glukózy sa zvyšuje potreba vitamínu B1. Najlepšie je dodávať vitamín ako  látku, benfotiamín, ktorý sa v tele upraví  na vitamín B1.

Kyselina pantoténová alebo vitamín B5 je kyselina a zároveň vitamín. Kyselina pantotenová patrí do skupiny vitamínov rozpustných vo vode. Vstupuje do  metabolizmu cukrovtukov a bielkovín. Podieľa sa na tvorbe  červeného krvného farbiva  hemoglobínu.

Biotín (iné názvy: vitamín B7, vitamín H, vitamín I) je jeden z vitamínov B. Je nepostrádateľný pre cievny systém a kožu. Prejavy nedostatku biotínu  sa prejavuje kožnými poruchami, malátnosťou slabosťou a nevládnosťou končatín.

Betakarotén v ľudskom tele funguje ako antioxidant. Pri jeho nedostatku sa zvyšuje riziko rakoviny a klesá celková obranyschopnosť organizmu. Ak nie je telu dodávaný ani vitamín A, nie je z čoho tento vitamín vyrábať, a to so sebou nesie významné zdravotné riziká. Pri predávkovaní betakaroténom (na rozdiel od vitamínu A) nehrozia žiadne vážnejšie zdravotné problémy. Vedľa prírodného betakaroténu, obsiahnutého prevážne v zelenine, je vyrábaný syntetický betakarotén, ktorý sa používa do komerčných potravinových doplnkov a kozmetických výrobkov. Syntetický betakarotén má inú štruktúru molekuly ako prírodný a pôsobí inak na ľudský organizmus než prírodný.  Pre zaistenie ochrany organizmu sa viac odporúča konzumácia prírodného vitamínu.

Vitamín C. Podáva sa dospelým a deťom na prevenciu alebo terapiu stavov nedostatku kyseliny askorbovej v organizme, najmä v období zvýšených nárokov: v detstve počas rastu, v tehotenstve, pri laktácii, pri namáhavej práci, športe, infekčných chorobách, v rekonvalescencii, pri jednostrannej  strave, v starobe a u fajčiarov. V kombinácii s inými antioxidantmi sa podáva na obmedzenie škodlivého vplyvu voľných radikálov (antioxidačné pôsobenie).

Určité skupiny pacientov, ako sú seniori, gravidné a dojčiace matky ako aj striktní diabetickí vegetariáni môžu  mať prospech  z podávania  prípravkov s obsahom viacerých vitamínov a minerálnych látok. V tabuľke nižšie je uvedená riziková skupina a odporúčané dodanie vitamínu  alebo minerálnej látky.

 Ženy

 Vápnik, železo, kyselina listová

 Dospievajúci

 Vápnik, železo, vitamíny, minerály

 Seniori

 Vápnik, železo, vitamíny, minerály, vitamín D, vitamín B12

Diabetici

 Vápnik, železo, vitamíny, minerály, vitamín D, vitamíny skupiny B

 Vegetariáni

 Vápnik, vitamín D, železo, vitamín B12

 Fajčiari

 Vitamín C

Pri užívaní prípravkov s obsahom vitamínov a minerálnych látok  je potrebné neprekračovať  odporúčané denné dávky.  Veľkou výhodou je dostupnosť  prípravkov, ktoré obsahujú kombináciu  jednotlivých vitamínov  v jednej tablete.  Je veľmi dôležité si uvedomiť, že vitamíny a minerálny  nám pomáhajú, avšak nenahradia pestrú a plnohodnotnú stravu a zdravý životný štýl.

Ponúkame Vám výživový doplnok – Glucose Vital