Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Zdravá noha

Cieľom projektu „Zdravá noha“, je šírenie osvety formou edukačných besied a odborného poradenstva v oblasti starostlivosti o ľudské chodidlo pod vedením odborných pedikérov a podológov.

Edukačné besedy a poradenstvo sú určené laickej verejnosti a hlavne pacientom s diabetes. Jednou s najčastejších neskorších komplikácií diabetesu je syndróm diabetickej nohy, ktorý môže viesť až k amputácií dolnej končatiny alebo jej časti. Osveta má poukázať práve na správne ošetrovanie nechtov nôh a chodidiel v domácom prostredí, výber vhodných korekčných prvkov, ortopedických pomôcok, ponožiek či ortopedickej obuvi s diabetickou úpravou.

Súčasťou besedy, bude aj možnosť získať viac informácii o produktoch spoločnosti Woerwag Pharma, určených práve pre pacientov s diabetes.

Partner projektu
logo

 

Viac informácií