Pracoviská a špecialisti

Košice – Angiocare, s.r.o., angiologická ambulancia, Biela 2

Angiocare, s. r. o., je jednou z prvých neštátnych angiologických ambulancií v Slovenskej republike, ktorá sa zameriava na neinvazívnu diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s cievnymi ochoreniami. Ročne v tejto ambulancii vyšetria viac ako 5 000 pacientov.

Košice – Angiocare, s.r.o., angiologická ambulancia, Biela 2

Charakteristika a zameranie ambulancie

Ambulancia bola založená pred 15 rokmi MUDr. Júliusom Kmecom, CSc. Od roku 2005 v nej pracujú dvaja atestovaní lekári v odbore angiológia. Hlavnými ochoreniami, na ktoré sa pracovisko zameriava, sú predovšetkým:

Ochorenia arteriálneho systému

periférne artériové ochorenie (aterosklerotické postihnutie tepien dolných končatín) a ochorenia karotických (krčných) ciev – riziko vývoja cievnych mozgových príhod

Ochorenia žilového systému

diagnostika a liečba flebotrombóz, tromboflebitíd, konzervatívna liečba kŕčových žíl (varixov) dolných končatín a žilovej nedostatočnosti

Ochorenia lymfatického systému

tzv. lymfedémy – lymfatické opuchy dolných končatín

Včasná diagnostika rizika vývoja diabetickej nohy – vyšetrenia dolných končatín diabetikov, ktorí sú rizikoví ohľadom diabetických vredov

Ochorenia mikrocirkulácie

tzv. vazoneurózy, dominantne Raynaudov syndróm

Pri všetkých týchto ochoreniach sú pacienti adekvátne poučení o podstate ochorenia a jeho príznakoch, sú konzervatívne liečení a dlhodobo sledovaní. Infúzna liečba sa realizuje v spolupráci s infúznou jednotkou ambulantnou formou, alebo formou hospitalizácie. V prípade nutnosti eventuálnej invazívnej liečby cievnych ochorení (chirurgickej alebo tzv. endovaskulárnej – preplach ciev) sú indikovaní pacienti odoslaní do vyššie špecializovaných cievnych ústavov.

Prístrojové vybavenie a možnosti ambulancie

V rámci diagnostiky vyššie uvedených ochorení je možné v našej ambulancii realizovať:

 • Ultrasonografické vyšetrenie arteriálneho a venózneho systému (USG)
 • Dopplerovské vyšetrenie arteriálneho a venózneho systému
 • Digitálna fotopletyzmografia (vyšetrenie žilovej nedostatočnosti)
 • Meranie členkových tlakov a hodnotenie tzv. členkovo-brachiálnych indexov
 • Meranie prstových tlakov a hodnotenie tzv. prstovo-brachiálnych indexov
 • Kapilaroskopické vyšetrenie (hodnotenie mikrocirkulácie najmenších kožných ciev)
 • Oscilografické vyšetrenie dolných a horných končatín
 • Termometrické vyšetrenie a chladový pokus pri vazoneurózach
 • Lymfodrenážny prístroj
 • Orientačné vyšetrenie prítomnosti diabetickej neuropatie
 • Laboratórne vyšetrenia krvi

Čo ponúkame diabetikom

Jednou z najobávanejších komplikácií diabetu je tzv. syndróm diabetickej nohy. Veľa klinických štúdií dokázalo, že vývoju diabetických vredov na dolných končatinách diabetikov je možné predchádzať, a to včasnou diagnostikou a liečbou základných rizikových faktorov – diabetickej neuropatie (postihnutie nervov) a diabetickej angiopatie (postihnutie ciev). V rámci včasnej diagnostiky rizika vývoja diabetickej nohy je možné v našej ambulancii realizovať:

diagnostiku postihnutia ciev, vyššie spomenuté vyšetrenia (dopplerovské a sonografické vyšetrenie ciev dolných končatín, meranie členkových a prstových tlakov) a screeningovú diagnostiku postihnutia nervov – vyšetrenie monofilamentom (dotyková citlivosť), vyšetrenie ladičkou (vibračná citlivosť) a vyšetrenie vnímania tepelných podnetov (termická citlivosť). Diabetici a ich rodinní príslušníci sú edukovaní o hlavných zásadách, ako sa starať o dolné končatiny v snahe zabrániť vývoju diabetickej nohy. MUDr. Dáša Kmecová v januári 2012 obhájila v rámci doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave akademický titul philosophiae doctor (PhD.) prácou na tému „Včasná diagnostika rizika diabetickej nohy v angiologickej ambulancii“.

Spolupráca s inými zdravotníckymi zariadeniami

Angiocare, s. r. o., v rámci kompletnej starostlivosti o pacientov spolupracuje ako s praktickými lekármi, tak s inými odbornými ambulanciami (predovšetkým diabetologické, neurologické, internistické, ortopedické a chirurgické). Ak je v rámci kompletnej starostlivosti o cievnych pacientov potrebná aj invazívna liečba, ambulancia využíva dlhodobú a úspešnú spoluprácu s Angiologickým oddelením a Klinikou cievnej chirurgie Východoslovenského ústavu srdcovo-cievnych chorôb. Lekári ambulancie sa sústavne vzdelávajú a pravidelne sa aktívne a pasívne zúčastňujú na odborných vedeckýchlekárskychpodujatiach. Sú autormi alebo spoluautormi viac ako 50 vedeckých prednášok a 40 odborných publikácií uverejnených ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Kontakt

MUDr. Dáša Kmecová, PhD.
MUDr. Július Kmec, CSc.
Angiocare s.r.o.,

Neštátna angiologická ambulancia
Biela 2, Košice

055/62 511 68
0907 975 221
angiocare@gmail.com

Zdroj: časopis Diabetik 5-6/2012

Výživový doplnok s obsahom vitamínov, minerálov a antioxidantov

Glucose Vital 90 tabliet

Glucose Vital 90 tabliet

Výživový doplnok s obsahom vitamínov, minerálov.

Kúpiť

Glucose Vital 30 tabliet

Glucose Vital 30 tabliet

Výživový doplnok s obsahom vitamínov, minerálov.

Kúpiť

Dostupnosť
Glucose Vital je výživový doplnok, ktorý je svojim zložením určený predovšetkým ľuďom so zvýšenou hladinou glukózy v krvi a je dostupný v každej lekárni. V prípade, že produkt v lekárni nemajú skladom, lekárnik vám ho rád objedná a do 24 hodín môžu byť u vás, alebo je možné si ho jednoducho zakúpiť online.

Zloženie a dávkovanie

zobraziť tabuľku zloženia a dávkovanie

Prečítajte si príbalový leták

PDF súbor na stiahnutie

Mohlo by Vás zaujímať

Vitamíny a minerály u diabetika

Vitamíny a minerály sú pre naše telo veľmi dôležité. Cukrovka je totiž ochorenie, ktoré zvyšuje oxidačný stres…

Chcem vedieť viac

Základné informácie o cukrovke

Čo je diabetes? Ako vzniká, čo ho spôsobuje a ktoré typy diabetu rozoznávame? Akú úlohu zohráva v ľudskom tele inzulín?…

Chcem vedieť viac

Komplikácie cukrovky

Dlhodobá ignorácia alebo nesprávna liečba cukrovky môže viesť až k vážnym akútnym či chronickým komplikáciám…

Chcem vedieť viac