Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Liečba tabletami

Cieľom liečby cukrovky je

 •  odstránenie prejavov ochorenia
 • zabránenie vzniku akútnych komplikácií
 • zabránenie vzniku chronických komplikácií
 • predĺženie života
 • zlepšenie kvality života.

Cukrovka nie je jednotné ochorenie. Liečba teda vyplýva z toho, o aký typ cukrovky ide. V záujme správnej liečby je dôležité vedieť, či ide o diabetes mellitus 2. typu alebo o diabetes mellitus 1. typu, prípadne iný diabetes, ako je diabetes LADA, tzv. steroidný diabetes, pankreatogénny diabetes alebo o iný typ diabetu.

Základným predpokladom úspešnosti liečby je zmena životného štýlu zahrňujúca diétne opatrenia a zvýšenú fyzickú aktivitu. Významnú úlohu zohráva aj pomoc rodiny a okolia pacienta.

Cukrovka je dlhodobé a postupujúce ochorenie. Rimania mali príslovie: „Non progredi est regredi“ – „Kto nejde dopredu, ide dozadu.“ To platí aj pre liečbu cukrovky. Ak pacient nič nezmení a bude užívať iba tablety, hladina cukru v krvi sa bude postupne zvyšovať. Na zvýšenú hladinu cukru v krvi bude potrebné reagovať zmenou dávky a pridávaním ďalších tabliet alebo inzulínu. Vo väčšine prípadov je v liečbe možná maximálne trojkombinácia tabliet znižujúcich cukor, to však nie je možné u všetkých diabetikov. Ak tablety už nepôsobia, je potrebné doplniť inzulín pomocou inzulínu podávaného v injekčnej forme.

Po určitom čase dochádza k zlyhaniu liečby tabletami. Príznakom je zvyšovanie hladiny cukru v krvi. Väčšinou pacient môže ovplyvniť čas do začatia inzulínovej liečby svojím prístupom k ochoreniu.

Screen Shot 2014-03-06 at 12.08.11

Dodržiavanie liečebných odporúčaní, samokontrola glykémie zabraňujú vzniku komplikácií cukrovky. Pre úspešnú liečbu cukrovky je potrebná veľmi dobrá liečba hneď od začiatku ochorenia. Telo si pamätá hladinu cukru v krvi. Tento jav sa nazýva „efekt glukózovej pamäti“. Pacienti výborne liečení od začiatku ochorenia majú lepšie výsledky liečby než tí, ktorí sa rozhodnú dobre sa liečiť až po tom, ako sa vyskytli komplikácie.

Screen Shot 2014-03-06 at 12.09.24

U diabetikov 1. typu je súčasne s režimovými opatreniami nevyhnutnou požiadavkou inzulínová liečba hneď od začiatku. V súčasnosti pacientov s cukrovkou 1. typu liečime intenzifikovaným inzulínovým režimom, ktorý najlepšie napodobňuje fyziologickú (telu vlastnú) sekréciu inzulínu.

Perorálne antidiabetiká

Perorálne antidiabetiká (skratka PAD, OAD) sú lieky, čo sa používajú iba na liečbu cukrovky 2. typu. U pacientov, u ktorých sa nedarí docieliť optimálnu metabolickú kompenzáciu cukrovky režimovými opatreniami, pristupujeme k liečbe PAD. Pacienti s vyšším rizikom výskytu komplikácií cukrovky sa liečia tabletami hneď od začiatku ochorenia.

Spočiatku volíme jeden druh lieku, pokiaľ nie je efekt dostatočný, môžeme podávať ďalšie lieky v kombinácii. Volíme lieky s rôznym mechanizmom účinku. V žiadnom prípade perorálne antidiabetiká nenahradzujú diétu, fyzickú aktivitu a ostatné režimové opatrenia.

Liečba perorálnymi antidiabetikami nezaručuje ani to, že ide o ľahšiu formu cukrovky, pri ktorej sa nerozvíjajú neskoršie komplikácie.

 • Pri užívaní PAD pacienti nemajú zabúdať na:
 • dodržiavanie diabetickej diéty a primeranej telesnej aktivity,
 • dodržiavanie pravidelnosti v jedle a dávkovaní liekov,
 • snahu o normalizáciu telesnej hmotnosti,
 • pravidelnú konzultáciu svojho zdravotného stavu s diabetológom,
 • samokontrolu glykémie v domácom prostredí, prípadne samokontrolu moču.

Pri liečbe treba mať na pamäti, že ani najlepší liek nezníži hodnotu cukru v krvi, ak pacient nedodržiava diétu a ak sa nepohybuje.

Podľa mechanizmu účinku rozdeľujeme perorálne antidiabetiká do niekoľkých skupín:

 1. Biguanidy. Predstaviteľom je metformín. Lieky sú dostupné pod názvom  Glucophage, Metformin, Normaglyc, Siofor, Stadamet. Znižujú tvorbu glukózy, zvyšujú využitie glukózy svalmi a potláčajú chuť do jedla. Používajú sa ako prvé. Sú základom liečby. Užívajú sa s jedlom, zníži sa tým riziko nežiaducich účinkov. Používajú sa na samostatnú liečbu alebo spolu s inými tabletami alebo s inzulínom. Niekedy sa po nich mení chuť v ústach, vyskytuje sa hnačka alebo zápcha. Tieto nežiaduce účinky je potrebné nahlásiť lekárovi. V tomto prípade Vám vyberie inú liekovú formu alebo iný liek. Liek na cukrovku potrebujete, nečakajte do budúcej kontroly. Pri liečbe metformínom sa do žily nesmie dostať jódová kontrastná látka. Jód je súčasťou liekov, čo sa podávajú do žily pri röntgenovom (RTG) vyšetrení alebo vyšetrení počítačovou tomografiou (CT). Dva dni pred operáciou sa liek vysadzuje. Do liečby sa pridáva, keď pacient začína jesť. Pri zníženej funkcii obličiek sa liek vysadzuje.
 2. Deriváty sulfonylmočoviny. Predstaviteľmi sú gliklazid (Gliklazid, Gliclazid, Diaprel), glibenklamid (Mininil), gliquidon (Glurenorm), glimepirid (Amaryl, Glimepirid, Oltar), glipizid (Minidiab, Glucotrol). Podporujú vylučovanie telu vlastného inzulínu z podžalúdkovej žľazy. Účinne znižujú hladinu cukru v krvi, ale vzniká pri nich riziko hypoglykémie. Glibenklamid sa neodporúča užívať vo veku nad 65 rokov pre riziko hypoglykémie. Lieky sú menej šetrné k B-bunkám, čo po určitom čase môže viesť k postupnému vyčerpaniu ich funkcie. Pri tejto liečbe sa môže zvýšiť hmotnosť, najčastejšie o 2 kg.
 3. Glinidy. Predstaviteľom je repaglinid (NovoNorm). Inzulínové sekretagogá podporujú vylučovanie inzulínu z B-buniek, ovplyvňujú glykémiu najmä po jedle.
 4. Tiazolidíndióny. Predstaviteľom je pioglitazón (Actos). Tieto lieky zlepšujú inzulínovú rezistenciu, zvyšujú citlivosť tkanív na inzulín a znižujú tvorbu glukózy v pečeni, čím dlhodobo zlepšujú hladinu cukru v krvi, a tým aj úpravu cukrovky. Okrem týchto účinkov zlepšujú profil tukov v krvi. Pri užívaní sa musí sledovať prítomnosť krvi v moči. Pri jej objavení sa je potrebné pátrať po príčine. Po lieku sa zvyčajne priberá.
 5. Inhibítory DPP4. Pôsobia tak, že zvyšujú hladinu hormónu tvoriaceho sa v čreve, ktorý pôsobí na B-bunky. Zvlášť citlivým spôsobom zvyšujú hladinu telu vlastného inzulínu. Liečba je veľmi bezpečná, takmer sa nevyskytuje hypoglykémia. Sú dostupné v liekovej forme tabliet aj injekcií. Tabletové lieky sú s liečivami linagliptin (Trajenta), saxagliptin (Onglyza), sitagliptin (Januvia), vildagliptin (Galvus), možné sú tiež ich kombinácie s metformínom (Jentadueto, Janumet, Eucreas). Injekcie sú účinnejšie a navyše spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka a pohyb čriev. Pacienti chudnú, pokles hmotnosti je 4 – 5 kg. Niekedy sa počas liečby vyskytuje pocit na vracanie. Patria sem liečivá exenatid (Byetta), exenatid podávaný raz týždenne (Bydureon) a liraglutid (Victoza).
 6. Inhibítory spätného vychytávania glukózy. Zabraňujú vstrebávaniu cukru  z moču. Očakáva sa pri nich okrem úpravy cukrovky aj chudnutie. Nie sú zatiaľ dostupné.

Screen Shot 2014-03-06 at 12.10.20