Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Šport

Pohyb je prirodzená súčasť nášho života. Dáva nám zdravie, zabraňuje rozvoju chorôb a pri cukrovke je veľmi dôležitou súčasťou liečby. Pacienti, ktorí sa pohybujú, majú zvyčajne aj lepšie výsledky liečby. Pravidelný pohyb zlepšenie vnímavosť na inzulín, priamo znižuje hladinu cukru v krvi, upravuje krvný tlak, zlepšuje metabolizmus tukov, zlepšuje prekrvenie končatín aj prekrvenie srdca. Pomáha znížiť hmotnosť. Okrem spaľovania energie počas pohybu sa spotrebuje veľké množstvo energie na vytvorenie energetických zásob (glykogénu). Kto sa hýbe, spaľuje energiu dvojnásobne. Na dôvažok sa zlepšuje aj psychická výkonnosť a posilňuje sa odolnosť voči chorobám.

Screen Shot 2014-02-25 at 16.56.14

Čo sa deje pri svalovej práci?

Glukóza (cukor v krvi) je zdrojom energie. Pri pohybe sa spaľuje vo svaloch. Keďže sa spaľuje, je potrebné menšie množstvo inzulínu. Aby glykémia príliš neklesla, pri nižšej hladine inzulínu sa glukóza uvoľňuje zo zásob v pečeni a vo svaloch.

Po dlhodobom pohybe sa cukor z krvi vychytáva vo zvýšenej miere, lebo sa obnovujú zásoby energie. Nediabetik nikdy nemá nízku hodnotu cukru v krvi. Diabetik liečený inzulínom si musí dávku inzulínu upravovať pred pohybom a po ňom.

Pri zavedení pohybu do liečebného režimu sa odporúča postupovať nasledujúcim spôsobom: 

 • záťaž zvyšovať postupne
 • samokontrolovať si hodnotu glykémie
 • kontrolovať si prítomnosť ketolátok v moči, najmä ak je hodnota glykémie vyššia ako 14 mmol/l
 • pacienti s ochorením srdca alebo dýchavicou by mali pred fyzickou aktivitou absolvovať bicyklové ergometrické vyšetrenie a meranie krvného tlaku
 • vybrať si vhodnú obuv a kontrolovať si dolné končatiny – tlakové body pre vznik otlakov
 • vyhnúť sa hypoglykémii.

Ak sa pohybová aktivita vykonáva s cieľom znížiť hmotnosť, treba mať na pamäti, že sa najprv zmení zloženie tela, zmenší sa tukové tkanivo a stúpne svalová hmota. Hmotnosť klesne iba vtedy, ak výdaj energie prevýši príjem energie. Zvyčajne pokles hmotnosti nastáva až po niekoľkých týždňoch telesnej aktivity.

Pohyb je dôležitý aj pri ochorení ciev na dolných končatinách.  Pravidelným pohybom sa otvárajú spojky medzi cievami a tkanivá dolných končatín majú zabezpečený dostatok kyslíka a živín. Záťaž treba zvyšovať postupne. Je dôležité prestať fajčiť.

Praktické rady

Pred pohybom si zmerajte hodnotu glykémie. Ak je nižšia ako 6,0 mmol/l, zjedzte 1 – 2 sachardové jednotky v závislosti od predpokladanej záťaže.

Pri liečbe inzulínom sa dávka bolusového inzulínu znižuje o tretinu až polovicu zvyčajnej dávky. Pri viachodinovej záťaži znížte celkovú dávku inzulínu o 20 – 30 %.

Ak užívate deriváty sulfonylmočoviny, pred pohybom či prácou v záhrade si znížte ich dávku na polovicu.

Praktická rada na určenie stupňa záťaže je hovorené slovo. Ak pacient dokáže spievať, zaťaž sa dá zvýšiť. Ak pacient sa pri hovorenom slove zadýchava, záťaž treba znížiť.

Pri záťaži treba merať pulz (intenzita námahy by nemala presiahnuť 75 % pulzu pre danú vekovú skupinu). Výpočet  maximálneho pulzu zodpovedajúcemu veku = 220 – vek. U väčšiny pacientov by nemal presahovať 120 – 140 úderov za minútu.

Ak pacient pravidelne cvičí a znižuje hmotnosť, dá sa očakávať aj zníženie dávky liekov a dávky inzulínu, lebo sa zlepšuje citlivosť tkanív na telu vlastný inzulín.

Ak pacientovi počas cvičenia klesne hodnota glykémie do hraníc normoglykémie (3 – 5 mmol/l), v nasledujúcom období môže byť ohrozený hypoglykémiou. Ide o situácie, ak sa po športe pokračuje vo fyzickej aktivite.

Pohybová aktivita sa neodporúča za týchto okolností:

 • Pohybová aktivita sa neodporúča, ak je hodnota glykémie vyššia ako 14 mmol/l a v moči sú prítomné ketolátky. Vtedy necvičte, podajte si bolusový inzulín a prijímajte tekutiny v dostatočnom množstve.
 • Pri závažnej retinopatii nedvíhajte činky ani ťažké bremená. Mohlo by nastať krvácanie do sklovca alebo odlúpnutie sietnice.
 • Pohybová aktivita sa neodporúča, ak ste počas námahy pociťovali niečo nezvyčajné, napr. závraty, nepravidelnú činnosť srdca alebo dušnosť.
 • Pohybová aktivita sa neodporúča jeden deň pred vyšetrením na prítomnosť bielkovín v moči.

 

Vzorec na výpočet množstva energie na deň:

príjem energie = 20 x hmotnosť v kg x index námahy – 500, ak treba znížiť hmotnosť.

Index  námahy:

 • sedavý spôsob života 1,3
 • kombinovaný spôsob života 1,5.

Zintenzívniť pohyb a pohybové aktivity sa odporúča najmä pacientom so sedavým spôsobom života. Pravidelná chôdza u diabetikov v dĺžke 5 km denne znižuje výskyt infarktu srdcového svalu o 35 %. Prínos chôdze na 5 km denne má rovnaký účinok ako prestať fajčiť alebo ako účinok  lieku na zníženie cholesterolu. Pohyb  je veľmi dôležitý, ako aj nefajčenie. Pri pohybe sa  výrazne zlepší  hladina cholesterolu v krvi.

Výdaj energie pri jednotlivých druhoch telesnej aktivity

                                    Pacient s hmotnosťou

Činnosť

70 kg 

85 kg 

100 kg 

chôdza 5 km/hod.

296,30 cal

359,79 cal

423,29 cal

chôdza 7 km/hod.

370,38 cal

449,74 cal

529,11 cal

džoging

444,45 cal

539,69 cal

634,93 cal

stacionárne bicyklovanie

518,53 cal

629,64 cal

740,75 cal

bicyklovanie rýchlosťou 20 – 22 km/hod.

592,60 cal

719,59 cal

846,58 cal

bicyklovanie rýchlosťou vyše 22 km/hod.

740,75 cal

899,49 cal

1 058,22 cal

rekreačný futbal

592,60 cal

719,59 cal

846,58 cal

golf s vozíkom

259,26 cal

314,82 cal

370,38 cal

rekreačné plávanie

444,45 cal

539,69 cal

634,93 cal

rekreačný tenis

518,53 cal

629,64 cal

740,75 cal

rekreačný volejbal

222,23 cal

269,85 cal

317,47 cal

bežkovanie

592,60 cal

719,59 cal

846,58 cal

zjazdové lyžovanie

444,45 cal

539,69 cal

634,93 cal

ručné odhadzovanie snehu

444,45 cal

539,69 cal

634,93 cal

motorové strihanie trávy

333,34 cal

404,77 cal

476,20 cal

hrabanie trávnika

296,30 cal

359,79 cal

423,29 cal

pohlavný styk

111,11 cal

134,92 cal

158,73 cal