Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Trnava – Ambulancia pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy, JAL, s. r. o.

IMG_1200MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA, je lekár so špecializáciu v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy. Pôsobí v Ambulancii pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy v neštátnom zdravotníckom zariadení JAL, s. r. o., v Trnave a súčasne  pôsobí aj v spoločnosti Novapharm, s. r. o., Železničná nemocnica s poliklinikou v Bratislave. Je členom Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku. Svoju prax zameriava na  starostlivosť o dospelých diabetikov, včasnú diagnostiku a liečbu komplikácií diabetu. Vo svojej praxi využíva moderné diagnostické a liečebné postupy. Venuje sa aj pacientom s diabetom mellitus vzniknutom počas ťarchavosti ako aj príprave diabetičiek na tehotenstvo. Súčasťou starostlivosti je aj liečba pacientov s poruchami metabolizmu tukov. Poskytuje rady a odporúčania pacientom s obezitou. Je autorom a spoluatorom vedeckých publikácií publikovaných v domácich aj zahraničných časopisoch. Podieľa sa na vývoji nových liekov v rámci klinického skúšania liekov. Vo svojej praxi využíva kontakt s pacientmi aj prostredníctvom elektronickej komunikácie (rady pacientom, možnosť objednať sa prostredníctvom mailu na adrese diabetologiatrnava@centrum.sk ).

V zdravotníckom zariadení JAL, s. r. o., je možné objednať sa na prednostné vyšetrenie. V snahe uľahčiť situáciu pracujúcim je možné niektoré vyšetrenia nevyhnutné pre rozhodnutie sa o liečbe počas kontroly urobiť priamo pred vyšetrením za poplatok. Zaneprázdnený pacient nemusí prísť na odber krvi a druhý raz na kontrolu.

Neštátne zdravotnícke zariadenie JAL, s. r. o., poskytuje zdravotnú starostlivosť aj v odbore endokrinológia. Odborným garantom je MUDr. Andrea Lacková. Je možné objednať sa prostredníctvom mailu na adrese endokrinologiatrnava@centrum.sk  .

Kontakt

JAL, s. r. o.
Ambulancia pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy
Endokrinologická ambulancia

Trhová 4
Trnava
91701

Tel: 033/3812655

diabetologiatrnava@centrum.sk
endokrinologiatrnava@centrum.sk