Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Trnava – Ambulancia pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy, JAL, s. r. o.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBAMUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA, je lekár so špecializáciu v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy a aj v odbore endokrinológia. Pôsobí v Ambulancii pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy v neštátnom zdravotníckom zariadení JAL, s. r. o., v Trnave. Vo svojej praxi využíva moderné diagnostické a liečebné postupy. Súčasťou starostlivosti je aj liečba pacientov s poruchami metabolizmu tukov. Poskytuje rady a odporúčania pacientom s obezitou. Podieľa sa na vývoji nových liekov v rámci klinického skúšania liekov na cukrovku ako aj poruchy metabolizmu tukov. Vo svojej praxi využíva kontakt s pacientmi prostredníctvom najmä elektronickej komunikácie (rady pacientom, možnosť objednať sa prostredníctvom mailu na adrese diabetologiatrnava@gmail.com). Telefonické konzultácie vzhľadom na extrémnu vyťaženosť ambulancie nie je možné poskytovať. Našim poslaním je viesť pacienta k zvládnutiu svojho ochorenia prostredníctvom pochopenia podstaty choroby , spôsobu liečba s využitím najmodernejších technologických zariadení. V starostlivosti o pacientov s inzulínovými pumpami patríme k najväčším zdravotníckym zariadeniam s najväčšími skúsenosťami. Pacientov nastavujeme na liečbu inzulínovou pumpou ambulantným spôsobom. Veľkú pozornosť venujeme ťarchavým pacientkam (diabetes mellitus vzniknutý počas ťarchavosti) ako aj príprave diabetičiek na tehotenstvo. Vyšetrujeme aj pacientky s ochorením štítnej žľazy, ktoré boli zistené počas skríningu u gynekológa. Podieľame sa na vedeckej činnosti. MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA, prvým autorom a spoluautorom kníh, vedeckých publikácií publikovaných v domácich aj zahraničných časopisoch.

Našim pacientom zabezpečujeme vysoký komfort vyšetrenia. Pacient si môže vybrať zo služieb, ktoré im zabezpečia časovú úsporu a komfort spojený so starostlivosťou o zdravie.

Kontakt

JAL, s. r. o.
Ambulancia pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy
Endokrinologická ambulancia

Trhová 4
Trnava
91701

Tel: 033/3812655

diabetologiatrnava@centrum.sk
endokrinologiatrnava@centrum.sk